Schade & Aansprakelijkheid

Heeft u schade geleden waarvoor een ander mogelijk aansprakelijk is? Wij helpen u graag verder. Wij staan zowel particulieren als ondernemers bij om hun schade te verhalen.

Luxius schade & aansprakelijkheid advocaat

Wanneer u schade heeft geleden door toedoen van een ander wilt u deze schade zo snel mogelijk vergoed hebben. Luxius Advocaten helpt u om diegene aansprakelijk te stellen voor de door u geleden schade. Het is hierbij van belang om alle nodige juridische stappen te zetten. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de partij die u aanspreekt de aansprakelijkheid deels of volledig zal ontkennen. Om de kans te vergroten dat u uw schade vergoed krijgt is het belangrijk dat in een vroeg stadium juridisch advies wordt ingewonnen.

Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen en staan u bij in de eventuele rechtsstrijd die hierdoor kan ontstaan. Aansprakelijkheid voor schade kan op verschillende manieren ontstaan. De meest voorkomende gevallen worden hieronder benoemd.

Wanprestatie

Heeft u een contract gesloten en komt de wederpartij het contract niet of niet op tijd na? In dat geval kunnen wij u helpen om de wederpartij aan te sporen om alsnog het contract na te komen of een schadevergoeding te vorderen wegens de schade die u door het niet nakomen heeft geleden. Daarnaast kunt u de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden en eventueel aanvullende schadevergoeding vorderen.

Onrechtmatige daad

Indien u geen contract heeft gesloten met de wederpartij maar toch schade heeft geleden staan wij u bij om die schade te verhalen. U kunt hierbij denken aan schade door beschadiging van uw eigendommen, schending van het auteursrecht, vernieling, onrechtmatige publicaties, oneerlijke concurrentie, het afbreken van contractonderhandelingen, het creëren van een gevaarlijke situatie voor anderen en beroepsfouten (bijvoorbeeld door notarissen, accountants of advocaten).

Schakel Luxius in

Zoekt u een schade & aansprakelijkheid advocaat?

Neem gerust contact met ons op. Een intake is altijd vrijblijvend. Wij vertellen u graag meer over onze werkwijze en wat u kunt verwachten.

Letselschade

Lees meer over onze specialisatie op het gebied van letselschade. 

FINANCIEEL RECHT & BANKRECHT

Wij staan u bij wanneer u een geschil heeft met een financiële instelling.

Heeft u schade geleden waarvoor een ander mogelijk aansprakelijk is? Wij helpen u graag verder.

Verzekeringsrecht

Heeft u een geschil met uw verzekeraar? Luxius Advocaten helpt u op weg.

incasso

Wij helpen u bij het incasseren van uw vorderingen.

algemene rechtspraktijk

Heeft u een (zakelijk) conflict of zoekt u juridisch advies? Wij staan klaar voor zowel ondernemers als particulieren.

Heeft u een vraag over schade en aansprakelijkheid?

Stuur ons vrijblijvend een bericht.

    MAAK VRIJBLIJVEND KENNIS

    Een intakegesprek is altijd geheel vrijblijvend en kan indien gewenst bij u thuis plaatsvinden.