Verkeersveiligheid

Inhoudsopgave

‘Zonder grote investeringen in verkeersveiligheid zal het aantal verkeersslachtoffers in Nederland nog verder toenemen’

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in ons land. Afgelopen week werd bekend dar er vorig jaar 582 verkeersdoden in Nederland zijn gevallen. Dat zijn er weliswaar 28 doden minder dan in 2020, maar dat was een coronajaar. Er is dan ook geen sprake van een dalende, maar van een snel stijgende trend. Naast de verkeersdoden vielen er vorig jaar ruim 6.800 ernstige verkeersgewonden en werden er maar liefst 110.000 verkeersslachtoffers behandeld op de spoedeisende hulp. Dat zijn gemiddeld 300 mensen per dag.

Ambities kabinet zullen niet worden gehaald

In 2015 werd door het kabinet de ambitie geformuleerd dat het aantal verkeersdoden in 2030 gehalveerd moet zijn. Dit jaar heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht of een halvering mogelijk is en zo ja, hoe dat is te realiseren. Vorige week bleek uit de door de SWOV gepresenteerde onderzoeksresultaten dat de ambities uit 2015 niet haalbaar zijn. Als de huidige stijgende trend zich doorzet, gaat het aantal slachtoffers de komende jaren zelfs aanmerkelijk stijgen.

Effectieve maatregelen zijn hard nodig

Door de genoemde verslechtering van de Nederlandse verkeersveiligheid is ons land in de afgelopen vijftien jaar zijn internationale koppositie als verkeersveilig land al kwijtgeraakt. Daarom heeft de Verkeersveiligheidscoalitie, waarbij onder meer de ANWB, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Verkeer Nederland en het Verbond van Verzekeraars bij zijn aangesloten, de noodklok geluid: “Het is de hoogste tijd voor de overheid en de politiek om te investeren in verkeersveilige steden, veilige voertuigen, handhaving en het tegengaan van afleiding in het verkeer. Alleen als echt wordt ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid in Nederland, kan het aantal verkeersslachtoffers drastisch omlaag worden gebracht.”

15 miljard extra nodig

Aan het prioriteren van verkeersveiligheid hangt wel een zwaar prijskaartje. Uit wetenschappelijke doorrekeningen blijkt dat er de komende 30 jaar maar liefst 15 miljard euro extra nodig is ten opzichte van de huidige budgetten, waarvan ruim 6,5 miljard euro aan investeringen in een verkeersveilige infrastructuur.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste juridische nieuws en deskundige inzichten – direct in je inbox!

WERKEN BIJ LUXIUS ADVOCATEN

Klaar om jouw opgedane kennis te gebruiken in de praktijk? Luxius Advocaten heeft het hele jaar door plaats voor studenten die stage willen lopen.