Medische fout

Inhoudsopgave

Letselschade door een medische misser: fout gegaan of fout gedaan?

Jaarlijks lopen veel mensen letselschade op bij een medische ingreep die onbedoeld niet verloopt zoals verwacht. Het kan gaan om een verkeerde diagnose, een fout tijdens een operatie, of bijvoorbeeld een verkeerd beoordeelde röntgenfoto. Voor de betrokken patiënt is het schokkend als een ingreep die bedoeld was om verbetering te brengen, juist voor extra gezondheidsschade heeft gezorgd. Als de schade is veroorzaakt door een fout van de betrokken zorgverlener, bijvoorbeeld een chirurg, dan is deze daarvoor aansprakelijk. Naast eventuele hersteloperaties, is de zorgverlener dan verplicht om de schade van de patiënt te vergoeden.

Een patiënt die letselschade oploopt door een medische misser heeft recht op schadevergoeding als de betrokken zorgverlener niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts verwacht mag worden. De schade die moet worden vergoed kan bestaan materiële en immateriële schade, dus vermogensschade en smartengeld. Net als in andere letselschadezaken is het uitgangspunt dat het slachtoffer zoveel mogelijk in dezelfde situatie moet worden teruggebracht als voor de fout gelopen ingreep. De omvang van de schade wordt vastgesteld door de situatie van de patiënt na de medische fout te vergelijken met de toestand zoals die zou zijn geweest zonder medische fout.

Drempels bij medische fouten

Een van de drempels bij het vaststellen van de schade na een medische fout is dat de patiënt al iets mankeerde, waardoor hij of zij medische hulp heeft gezocht. Er waren vaak al de nodige klachten en beperkingen en wellicht was de patiënt zelfs al arbeidsongeschikt. Met de schade die ook in de situatie zónder medische fout zou hebben bestaan, wordt dus rekening gehouden.

Een andere veelvoorkomende drempel bij medische fouten is dat het lastig kan zijn om te bepalen of er sprake is van een fout van de zorgverlener of van een complicatie. Met andere woorden: is het fout gegaan of fout gedaan? Een complicatie is een onbedoeld en ongewenst gevolg tijdens of volgend op medisch specialistisch handelen, zonder dat er daarbij sprake is van verwijtbaar handelen door de zorgverlener. Veel complicaties zijn ingecalculeerde risico’s die voorafgaand aan de ingreep met de patiënt dienen te worden besproken. Voor de gevolgen van een complicatie is de arts niet aansprakelijk, maar voor een gemaakte fout wel.

Discussie en geschillen

Als het partijen niet lukt om tot overeenstemming te komen, bijvoorbeeld omdat er discussie bestaat over de vraag of er sprake is van een medische fout of een complicatie, dan schrijven richtlijnen voor dat er een medisch deskundige wordt ingeschakeld. Deze gezamenlijk ingeschakelde deskundige oordeelt over de medische geschilpunten en velt een oordeel.

Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten.

Luxius Advocaten

Zoals in dit artikel weergegeven is het verhalen van een schadevergoeding na een medische fout vaak een moeizame exercitie. Daarom is de inschakeling van een letselschadeadvocaat voor de patiënt zeker aan te bevelen.

Hoogstaande specialistische juridische hulp vindt u bij Luxius Advocaten. Wij staan slachtoffers van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en medische fouten met raad en daad bij. Wilt u uw letselschadezaak aan ons voorleggen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste juridische nieuws en deskundige inzichten – direct in je inbox!