Wat is smartengeld?

Inhoudsopgave

Wat is smartengeld? Een compensatie voor leed en ongemak

Een ongeval waarbij het slachtoffer letselschade oploopt, heeft enorme gevolgen. Iemands leven kan voorgoed getekend zijn. De aansprakelijke partij is verplicht om de ontstane schade te vergoeden, maar sommige gevolgen van het ongeluk zijn heel moeilijk in geld uit te drukken. Neem bijvoorbeeld het leed dat de situatie bij het slachtoffer veroorzaakt, de pijn van het letsel, de onzekerheid over hoe het verder moet en de gederfde levensvreugd. Toch bestaat er ook voor deze gevolgen een schadepost: smartengeld.

Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor de immateriële schade die heeft opgelopen na een bijvoorbeeld een verkeersongeval. Smartengeld is daarmee een financiële compensatie voor het leed, het verdriet, de pijn en de gederfde levensvreugde. Bij letselschade wordt altijd smartengeld betaald.

De juridische grondslag

De immateriële schadevergoeding, het smartengeld, staat geregeld in artikel 6:106, aanhef en onder b, van het Burgerlijk Wetboek. Als de schade van een slachtoffer – die het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is – nadeel omvat dat niet uit vermogensschade bestaat, dan heeft het slachtoffer recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding indien het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast.

Smartengeld berekenen

De hoogte van het smartengeld wordt doorgaans vastgesteld aan de hand van uitspraken van rechters in soortgelijke situaties. Bijvoorbeeld met gebruik van Het Smartengeldboek van de ANWB. Een in letselschade gespecialiseerde advocaat kan op die manier een onderbouwde vordering opstellen van een billijk bedrag aan smartengeld. Daarom is het heel belangrijk om bij het regelen van letselschade een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Waarom deskundige hulp?

Verzekeraars stellen bij het regelen van een letselschadezaak vaak een lage smartengeldvergoeding voor. Of de hoogte van de smartengeldvergoeding wordt geschat, terwijl uw situatie daar te ernstig voor is. Maatwerk is zeer belangrijk. Juist daarom is het inschakelen van een goede belangenbehartiger belangrijk.  

Specialist in letselschade

Bij Luxius Advocaten bent u voor hulp bij het verhalen van schadevergoeding bij letselschade aan het juiste adres. Uw belang staat voor ons centraal. Wij stellen de wederpartij aansprakelijk, regelen zo snel mogelijk een voorschot en verhalen voor u vervolgens alle geleden schade. Omdat u zich daarover geen zorgen hoeft te maken, kunt u zich volledig richten op uw herstel. Luxius Advocaten zet zich voor honderd procent voor u in.

Informatie en advies

Wilt u meer informatie of wilt u uw lopende letselschadezaak door onze advocaten laten beoordelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste juridische nieuws en deskundige inzichten – direct in je inbox!